De flesta barn i yngre ålder är intresserade av böcker och bokstäver. Det är då självklart att ta vara på barnens motivation och nyfikenhet. Varför ska man låta dem vänta tills de fyller sju år?

Läsinlärningsmetoden läsnyckeln är testad i Sverige på flera skolor på olika ställen i landet under 10 år. Metoden började utformas tillsammans med barnen i en första klass, men efter några år även med barnen i förskoleklassen och förskolan.

Resultatet hittills är att alla barn som var med knäckte läskoden tidigt i processen, även de barn som senare visade sig ha en diagnos.

Läsnyckeln är en "strukturmetod", dvs. att analys och syntes av orden går hand i hand hela tiden; man startar från helheten, den bryts i delar och man slutar med helheten igen. Barnen upptäcker sammanhanget ganska snabbt.

Det behövs inte tränas mer än 5-10 minuter per dag.

Läsnyckeln ges numera ut av Natur & Kultur.