Läsnyckeln är en väldigt enkel metod att få barn att lära sig läsa redan i ung ålder på ett lek-, lustfyllt och dessutom mycket effektivt sätt.

Allt som krävs är några minuter varje dag för att lära även små barn att läsa, helt på deras egna villkor.Materialet Läsnyckeln består av en basask med stora bildkort och ordkort i flera varianter med handledning till samt en bokstavsask med lösa gemena bokstäver.